EDB-1M

Elektronski blok uređaja budnosti

„Najvažniji uređaj na lokomotivama jugoslovenskih železnica koji utiče na bezbednost saobraćaja je uređaj budnosti EDB-1M“ (Simpozijum Vrnjačka banja)
JUŽEL 1998

Ispunjava sve uslove međunarodnih propisa UIC i standarda JUS Atest akreditovane laboratorije

Dimenzije: 185 × 130 × 230

Masa: 2,5 kg