APA-150

INGEL APA - 150 je automatski sistem rezervnog napajanja. Koristi se za stambene zgrade (nužno svetlo), atomska skloništa, PTT centrale i druge objekte koji moraju imati napajanje i kada nestane napona iz gradske mreže. Kapaciteti do 200 Ah.