ENM

Elektronski nivometar tečnosti

  • - regulacija nivoa tečnosti
  • - zaštita pumpe od rada na suvo
  • - zaštita od preliva
  • - indikacija nivoa tečnosti
  • - uz nivometar isporuka pripradajućih sondi za G i D nivo