KVRTZ-01

Kartica vremenskog relea i termičke zaštite

Namenjena je za liftovska postrojenja. Koristi se za upravljanje liftom i termičku zaštitu motora.