IAEP-96010

Automatska elektronska probnica

Prenosni savremeni uređaj za proveru ispravnosti elektronskih blokova uređaja i budnosti EDB-1, EDB-1M i EP-202A. Poseduje Atest „Ei-Kvaliteta“ i Jugoslovenskih železnica.

Dimenzije: 490 × 340 × 150

Masa: 13,5 kg