GTO-11M

Čoper

Izvršni uređaj na lokomotivama SER. 641/300 kojim se deluje na struju pobude glavnog generatora da bi se ostvarila predviđena karakteristika vučne sile lokomotiva serije 641-300