APA-LOK 200/28

Automatski uređaj za punjenje akumulatora i napajanje potrošača na lokomotivama

Potpuno automatski uređaj za punjenje akumulatora i napajanje potrošača na lokomotivama JŽ-461 i EMV JŽ-412/416.

Dimenzije: 640 × 380 × 110

Masa: 9,5 kg.